Šių metų kovo 22 d., Sveikatos priežiūros fakulteto bibliotekoje vyko naujų interaktyvių leidinių prezentacija.  „Wolters Kluwer“ leidyklos atstovas Grzegorz Proszczuk pristatė elektroninius medicininius resursus : Lippincott žurnalus, e. knygas bei  „Visible Body 3D“ interaktyvųjį anatomijos atlasą ir „Acland Video Atlas of Human Anatomy“. Anatomijos atlasams buvo skiriama daugiausia dėmesio, jų pristatymą stebėjo fakulteto vadovai ir dėstytojai.

Greitu laiku bibliotekos vartotojams bus suteikta puiki galimybė testuoti šiuos interaktyvius anatomijos atlasus. Testavimas vyks 30 dienų.

www.ovid.com

Vilniaus kolegijos darbuotojai tapo tarptautinės  iniciatyvos  “All Digital Week 2018“ dalyviais. Renginys vyko Lietuvos nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje kovo 21 d.

„All Digital Week“ yra ir viena iš svarbiausių nuo 2010 metų vykstančių Europos informuotumo didinimo kampanijų, skatinančių ugdyti Europos šalių gyventojų skaitmeninį raštingumą.

Pranešimas ir diskusija vyko tema „Asmens duomenys: kas tai ir ką turėtume žinoti“ (lektorė Dovilė Almanienė,  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija).

Kiekvieno iš mūsų duomenis įvairiais su profesija susijusiais tikslais tvarko įmonės, įstaigos, kitos organizacijos ar asmenys, todėl svarbu žinoti, kaip kiekvieno asmens duomenys yra saugomi, kokios teisės padeda kontroliuoti savo duomenis, ir ką daryti, jeigu kas nors nepavyksta. 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – teisės aktas, visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms numatantis bendras asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Daugiau informacijos apie „All Digital Week 2018“ projektą galite rasti interneto svetainėse:

Dėmesio! Dabar prisijungimų duomenis prie visų Vilniaus kolegijoje prenumeruojamų el. periodinių leidinių galite sužinoti kolegijos moodle sistemoje skyrelyje Biblioteka.

 

Kokius el. periodinius leidinius biblioteka prenumeruoja visada galite peržiūrėti per: Informacijos ištekliai / Periodiniai leidiniai ir kiti šaltiniai bibliotekoje / Prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai.

Gerbiami skaitytojai, Vilniaus kolegijos biblioteka siekia išsiaiškinti mokslinės informacijos duomenų bazių panaudos mūsų kolegijoje esamą situaciją, reikalingumą, žinomumą bei su tuo susijusias problemas. Gauti apklausos duomenys bus panaudoti geresnei šių duomenų bazių sklaidai bei panaudai. Dėkojame už sugaištą laiką pildant anketą.