Naudinga informacija tyrėjui

Siekiant užtikrinti galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis, sukurta nuotoliniam mokymuisi būtina informacinė infrastruktūra ir savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas, kurį sudaro 12 temų. Mokomąją medžiagą sudaro: vaizdo paskaitos, vaizdo klipai, teorinė dalis, pateiktys, praktinės užduotys, savikontrolės testai, nuorodos, naudotos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai.

Projektas „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001. Šaltinis: LMBA

Mokomoji medžiaga „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“:

Informacijos šaltiniai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos procese (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos naujovės (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Autorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencija (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Autorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijos (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Kaip parengti mokslinį straipsnį publikuoti (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų (tekstinė medžiaga spausdinimui)

Mokslo rezultatų vertinimas (Tekstinė medžiaga spausdinimui)

Šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas (Tekstinė medžiaga spausdinimui)