Naudinga informacija tyrėjui

 1. Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis.
 2. Leidiniai referuojami  Web of Science duomenų bazėje.
 3. Leidiniai referuojami Scopus duomenų bazėje.
 4. Atviros prieigos mokslinių žurnalų registras  DOAJ.
 5. Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR).
 6. SCImago Journal & Country Rank – pateikiami žurnalai ir šalies moksliniai rodikliai, kurie parengti pagal Scopus duomenų bazės citavimo duomenis.

Kaip atpažinti grobuoniškus/nepatikimus žurnalus.

 • skubus straipsnio priėmimas;
 • greitas recenzavimo procesas;
 • ne visuomet pateikiamas fizinės leidėjo vietos adresas, dažniausiai nenurodomi leidėjo el. pašto kontaktai;
 • neįmanoma identifikuoti žurnalo vyriausiojo redaktoriaus;
 • į redkolegiją dažnai įtraukiami mokslininkai iš tos pačios šalies ir negavus jų sutikimo;
 • tinklapyje pateikiamos neveikiančios nuorodos;
 • kartais užgrobiamas realaus/tikrojo žurnalo pavadinimas, ISSN ir sukuriama grobuoniška žurnalo interneto svetainė;
 • tikrojo žurnalo svetainėje kartais galima rasti informaciją apie egzistuojančią grobuoniško žurnalo versiją.
 • Nepatikimų žurnalų sąrašas.

Siekiant užtikrinti galimybę mokslininkams ir kitiems tyrėjams savarankiškai ugdyti gebėjimus naudotis tarptautinėmis elektroninėmis mokslo duomenų bazėmis, sukurta nuotoliniam mokymuisi būtina informacinė infrastruktūra ir savarankiškam mokymuisi virtualioje aplinkoje pritaikytas mokymo modulių komplektas, kurį sudaro 12 temų. Mokomąją medžiagą sudaro: vaizdo paskaitos, vaizdo klipai, teorinė dalis, pateiktys, praktinės užduotys, savikontrolės testai, nuorodos, naudotos ir rekomenduojamos literatūros sąrašai.

Projektas „eMoDB.LT3: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai – trečiasis etapas“ (projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-01-0001. Šaltinis: LMBA

Mokomoji medžiaga „Efektyvus elektroninių mokslo informacijos išteklių naudojimas“:

Informacijos šaltiniai mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos procese (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) komunikacijos naujovės (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Autorių teisės, mokslinė etika ir plagiato prevencija (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Autorių teisės ir Kūrybinių bendrijų licencijos (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Kaip parengti mokslinį straipsnį publikuoti (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Kaip rasti žurnalą moksliniam straipsniui publikuoti (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Atviroji prieiga prie mokslo duomenų ir publikacijų (tekstinė medžiaga spausdinimui)
Mokslo rezultatų vertinimas (Tekstinė medžiaga spausdinimui)
Šaltinių citavimas ir literatūros sąrašų sudarymas (Tekstinė medžiaga spausdinimui)