Publikacijų registravimas

Publikacijas galima registruoti dviem būdais:

  1. Autorius savarankiškai užregistruoja publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje – jungtis  eLABA.
    Pastaba. Savarankiškai registruojant publikaciją, autorius turi nurodyti ne tik fakultetą, bet ir katedrą. Jei straipsnį parengė keli autoriai, publikaciją registruojantis autorius turi nurodyti visų bendraautorių fakultetus ir katedras.
  2. Bibliotekos darbuotojas užregistruoja publikaciją eLABa Publikacijų duomenų bazėje – reikia užpildyti Publikacijos registravimo formą ir atsiųsti publikacijos kopiją arba publikacijos interneto nuorodą.

Publikacijų registravimo tvarka
VK dokumentų kėlimo eLABa talpyklą tvarkos aprašas 2021


Publikacijos įkėlimas į eLABa:

Publikacijų įkėlimas į eLABa.
Kaip įkelti ir tvarkyti mokslo publikaciją eLABa talpykloje? PDF, VIDEO
Kaip suformuoti savo mokslo publikacijų sąrašą ar ataskaitą? VIDEO


Užpildykite formą*

Publikacijos registravimo forma

*Užpildžius formą, publikacija į eLABA talpyklą įkels bibliotekos darbuotojas.


ORCID identifikatorių importavimas į eLABa

Tyrėjai, turintys ORCID identifikatorių (iD), prisijungę prie eLABa talpyklos „Mano profilis“, gali iš ORCID sistemos per API importuoti iD.
ORCID_iD_ importavimo_instrukcija.


Klasifikatoriai, pavyzdiniai sąrašai

eLABa talpyklos publikacijų rūšių klasifikatorius 2022.
Mokslo krypčių ir Meno krypčių klasifikatoriai (įsakymas).


Naudingos nuorodos tyrėjams (mokslinių periodinių leidinių sąrašas, Web of Science ir Scopus indeksuojami leidiniai, grobuoniški žurnalai ir pan.).


Konsultacijos PDB klausimais teikiamos el. paštu d.kiaupiene@viko.lt