Tyrėjo identifikatorius ORCID

Kiekvieno tyrėjo mokslinės veiklos rezultatas yra įvairios publikacijos (straipsniai, monografijos, konferencijų pranešimai ir kt.), tyrimai bei gautas tyrimų finansavimas, projektai ar kita mokslinė produkcija. Labai svarbu, kad tyrėjo mokslinės veiklos rezultatai būtų susieti su autoriumi, matomi, lengvai randami bei cituojami, todėl tyrėjams rekomenduojame susikurti savo asmeninį skaitmeninį tyrėjo identifikatorių – ORCID ID.

ORCID ID – unikalus, nuolatinis ir nekintantis skaitmeninis identifikatorius, kuris susieja tyrėją su jo publikacijomis ar kita moksline produkcija. Šis identifikatorius užtikrina, kad tyrėjas nebus supainiotas su kitu tyrėju, pavyzdžiui: pasikeitus tyrėjo pavardei; esant bendrapavardžiams ar tyrėjams panašiomis pavardėms; taip pat tyrėjai išvengia autorystės priskyrimo nesklandumų pakeitus darbo instituciją.

ORCID ID identifikatoriaus sukūrimo paslauga yra nemokama, tai atlikti labai paprasta, tyrėjui tereikia užpildyti registracijos formą ORCID interneto puslapyje ir prie sukurto ID numerio priskirti savo mokslines publikacijas ar kitus mokslinės veiklos rezultatus. Turint ORCID ID identifikatorių svarbu nepamiršti jį nurodyti publikuojant ir registruojant naujas publikacijas, dalyvaujant konferencijose bei pildant įvairius dokumentus, susijusius su tyrėjo moksline veikla.

Pagrindiniai ORCID ID privalumai:

  • unikalus, nekintantis identifikatorius, kuris nesikeičia pakeitus pavardę, darbo instituciją;
  • publikacijų ir kitos mokslinės veiklos geresnis matomumas;
  • susietos publikacijos, kurios patalpintos skirtingose talpyklose;
  • vienoje vietoje matoma visa tyrėjo mokslinė ir profesinė veikla (patariama ORCID ID numerio nurodą pateikti prie kontaktinės informacijos (pavyzdžiui, el. pašto paraše), CV apraše, asmeniniuose profiliuose ir pan.).

Daugiau informacijos apie ORCID ID registravimą bei identifikatoriaus privalumus, skaitykite ORCID interneto puslapyje skiltyje Benefits for researchers.

Taip pat žiūrėkite oficialius ORCID video įrašus.


ORCID identifikatorių importavimas į eLABa

Tyrėjai, turintys ORCID identifikatorių (iD), prisijungę prie eLABa talpyklos „Mano profilis“, gali iš ORCID sistemos per API importuoti iD.
ORCID_iD_ importavimo_instrukcija.