Bibliografinių nuorodų tvarkymo programos

RefWorks (prieiga iki 2021-03-31)
RefWorks programa skirta atsisiųsti, tvarkyti, kaupti ir redaguoti bibliografines nuorodas iš bibliotekų el. katalogų, duomenų bazių ir kitų interneto šaltinių. (pvz.: VK virtuali biblioteka, EBSCO duomenų bazė, Google Scholar). Programoje galėsite keistis informacija su kitais vartotojais bei sudaryti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius.

Citavimas ir literatūros sąrašo sudarymas su RefWorks programa (video įrašas)
Informacijos tvarkymo programa RefWorks (mokomasis modulis)
RefWorks naudojimas (PDF)


Mendeley (atvira prieiga)
Mendeley programa, skirta rinkti, išsaugoti, tvarkyti, sisteminti, cituoti, dalintis bibliografine informacija ir pilnais publikacijų tekstais bei sudaryti literatūros sąrašus moksliniuose darbuose. Taip pat galima skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti ryšius su kitais vartotojais.

Zotero (atvira prieiga)
Zotero programa skirta rinkti, kaupti ir tvarkyti bibliografinę informaciją  iš duomenų bazių, bibliotekų el. katalogų, kitų interneto šaltinių (pvz., Amazon.com, Google Scholar) bei panaudoti ją cituojant ir sudarant literatūros sąrašus moksliniuose darbuose.


Pagalbinė medžiaga
Bibliografinės informacijos atsisiuntimas iš bibliotekos katalogo