Bibliografinių nuorodų tvarkymas

 

Bibliografinių nuorodų tvarkymo programos

Bibliografinių nuorodų tvarkymo programos  Apie programas /
Mokomoji medžiaga
Prieiga
 

RefWorks programa skirta atsisiųsti, tvarkyti, kaupti ir redaguoti bibliografines nuorodas iš bibliotekų el. katalogų, duomenų bazių ir kitų interneto šaltinių. (pvz.: VK virtuali biblioteka, EBSCO duomenų bazė, Google Scholar). Programoje galėsite keistis informacija su kitais vartotojais bei sudaryti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius.

Iki 2021-03-31

Zotero programa skirta rinkti, kaupti ir tvarkyti bibliografinę informaciją  iš duomenų bazių, bibliotekų el. katalogų, kitų interneto šaltinių (pvz., Amazon.com, Google Scholar) bei panaudoti ją cituojant ir sudarant literatūros sąrašus moksliniuose darbuose.

Laisva prieiga
  Mendeley programa, skirta rinkti, išsaugoti, tvarkyti, sisteminti, cituoti, dalintis bibliografine informacija ir pilnais publikacijų tekstais bei sudaryti literatūros sąrašus moksliniuose darbuose. Taip pat galima skelbti savo mokslinės veiklos rezultatus, stebėti, komentuoti ir palaikyti ryšius su kitais vartotojais.

Informacijos tvarkymo programa Mendeley

Laisva prieiga

 

Pagalbinė medžiaga

Bibliografinės informacijos atsisiuntimas iš bibliotekos katalogo