Delspinigiai

Skaitytojas, nustatytu laiku negrąžinęs bibliotekos leidinių ir kitų išteklių, privalo sumokėti delspinigius. Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos, pasibaigus leidinio grąžinimo terminui. Delspinigiai baigiami skaičiuoti, kai leidinys grąžinamas.

Delspinigių dydžiai:

0,03 Eur už kiekvieną uždelstą d. d., kai dokumentas paskolintas mėnesiui ir ilgiau;
0,10 Eur už kiekvieną uždelstą d. d., kai dokumentas paskolintas trumpiau nei mėnesiui;

Jeigu susikaupė didesnė nei 5 Eur suma, automatiškai stabdoma galimybė skolintis leidinius į namus. Teisė skolintis leidinius į namus atnaujinama, kai delspinigių suma sumažinama ir neviršija 5 Eur.

Sukauptą delspinigių sumą galite pasitikrinti prisijungę prie savo paskyros Bibliotekos el. kataloge, Virtualioje bibliotekoje ar kreipiantis į bibliotekos darbuotojus.

Kaip pratęsti naudojimosi leidiniais terminą
Skaitytojo paskyra Virtualioje bibliotekoje

Delspinigiai mokami į Vilniaus kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą:

AB SEB bankas
Gavėjas: Vilniaus kolegija
Įmonės kodas: 111965131
Sąskaita: LT76 7044 0600 0147 2160
Mokėjimo paskirtis: Delspinigiai bibliotekai (jūsų vardas, pavardė).

Patvirtinimas (kvito ar pavedimo kopija) apie sumokėtus delspinigius atnešamas į bibliotekos padalinį, kuriam vartotojas skolingas arba siunčiamas el. paštu.