Dėmesio! Dabar prisijungimų duomenis prie visų Vilniaus kolegijoje prenumeruojamų el. periodinių leidinių galite sužinoti kolegijos moodle sistemoje skyrelyje Biblioteka.

 

Kokius el. periodinius leidinius biblioteka prenumeruoja visada galite peržiūrėti per: Informacijos ištekliai / Periodiniai leidiniai ir kiti šaltiniai bibliotekoje / Prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai.