Vilniaus kolegijos darbuotojai tapo tarptautinės  iniciatyvos  “All Digital Week 2018“ dalyviais. Renginys vyko Lietuvos nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje kovo 21 d.

„All Digital Week“ yra ir viena iš svarbiausių nuo 2010 metų vykstančių Europos informuotumo didinimo kampanijų, skatinančių ugdyti Europos šalių gyventojų skaitmeninį raštingumą.

Pranešimas ir diskusija vyko tema „Asmens duomenys: kas tai ir ką turėtume žinoti“ (lektorė Dovilė Almanienė,  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija).

Kiekvieno iš mūsų duomenis įvairiais su profesija susijusiais tikslais tvarko įmonės, įstaigos, kitos organizacijos ar asmenys, todėl svarbu žinoti, kaip kiekvieno asmens duomenys yra saugomi, kokios teisės padeda kontroliuoti savo duomenis, ir ką daryti, jeigu kas nors nepavyksta. 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje bus pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – teisės aktas, visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms numatantis bendras asmens duomenų tvarkymo taisykles.

Daugiau informacijos apie „All Digital Week 2018“ projektą galite rasti interneto svetainėse: