Vilniaus kolegijos bibliotekos prenumeruojami elektroniniai periodiniai leidiniai


Periodinis leidinys internete Prenumeruojanti biblioteka Prieiga

Mokesčių žinios
Visos fakultetų bibliotekos
Prisijungimų duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje.

Prieiga: iki 2018-12-31


PC World EIF Prisijungimų duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje.

Prieiga: iki 2018-12-31


Teisės aktų žinios Visos fakultetų bibliotekos Prisijungimų duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje.

Prieiga: iki 2018-12-31


Verslo žinios ADM, ATF, EIF, EKF, MTF, VVF Prisijungimų duomenys nurodyti Moodle aplinkoje Bibliotekos skiltyje.

Prieiga: iki 2018-12-31