Publikacijų registravimo tvarka

 

Nuo 2018 m. pradžios Vilniaus kolegijos darbuotojų mokslo  ir meno publikacijos registruojamos Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje (eLABa). Šioje sistemoje skelbiami Lietuvos mokslo institucijų publikacijų metaduomenys, dalis iš jų turi prieigą prie visateksčių dokumentų.

eLABa sistemoje esanti informacija naudojama metinei Kolegijos mokslo produkcijos ataskaitai rengti, publikacijų bibliografinių sąrašų pagal skirtingus kriterijus sudarymui, statistikai.

Prieš registruojant publikaciją, autorius turėtų patikrinti, ar ji jau neįvesta į eLABa talpyklą. Tikrinti galima Lietuvos virtualioje bibliotekoje arba Vilniaus kolegijos virtualioje bibliotekoje. Tikrinant Vilniaus kolegijos virtualioje bibliotekoje, prie paieškos laukelio esančiame išteklių sąraše reikia pasirinkti „Mokslo publikacijos (VK eLABa PDB)“.  Atlikus paiešką VK virtualioje bibliotekoje bus surastos tik tos publikacijos, kuriose yra nurodyta Vilniaus kolegijos prieskyra. Pasirinkus Lietuvos virtualią biblioteką, bus ieškoma visose institucijose sukurtų publikacijų. Pasitaiko atvejų (esant skirtingų institucijų bendraautoriams), kad publikaciją įveda kita institucija, tačiau nenurodo kito autoriaus institucinės prieskyros (pvz., Vilniaus kolegijos prieskyros). Tokiu atveju reikia informuoti bibliotekos darbuotoją (d.kiaupiene@viko.lt), kad pasirūpintų prieskyros suteikimu.

Paiešką rekomenduojama atlikti įvedant autoriaus pavardę ir vardą, publikacijos pavadinimą.

Kolegijos darbuotojai savo publikacijas turi teikti eLABa talpykloje (prisiregistruojant naudojami tie patys prisijungimo duomenys kaip ir jungiantis prie Moodle, Kolegijos el. pašto sistemos) arba jas registruoti Vilniaus kolegijos bibliotekos interneto svetainėje esančioje Publikacijos registravimo formoje. Suvedus duomenis eLABa talpykloje, jie bus perduoti bibliotekos darbuotojui tvirtinti.

Vienas iš publikaciją parašiusių autorių ją turi pateikti per mėnesį. Kitiems tos pačios publikacijos autoriams jos dar kartą pateikti nereikia.

Registruojant publikacijas reikia parinkti mokslo publikacijos rūšį bei mokslo kryptį. Jų aprašymus galima rasti: Mokslo publikacijų rūšių klasifikatorius ir Mokslo kryptys.

Publikacijos autorius taip pat privalo nurodyti fakultetą bei katedrą, kuriuos jis atstovauja, kreipinį (dr., prof.), jeigu jį turi. Jeigu žinomi duomenys apie bendraautorius, juos taip pat reikia nurodyti kuo tikslesnius.

Publikacijos antraštė turi būti užrašoma mažosiomis raidėmis (išskyrus atvejus, kai žodžius didžiosiomis raidėmis rašyti būtina atsižvelgiant į lietuvių ir kitų kalbų taisykles), būtina nurodyti ne mažiau nei tris reikšminius žodžius atskirtus kabliataškiais.

 

Konsultacijos PDB klausimais teikiamos el. paštu d.kiaupiene@viko.lt