InformatikaarXiv Fizikos, matematikos, kompiuterių mokslų, kiekybinės biologijos, finansų ir statistikos atvirosios prieigos teminė talpykla.


CiteSeer Kompiuterių ir informacijos mokslų literatūros atvirosios prieigos teminė talpykla ir paieškos sistema.


FreeComputerBooks.com Matematikos, technikos, programavimo, inžinerijos ir kt. sričių laisvos prieigos el. knygų kolekcija.


Olympiads in informatics Matematikos ir informatikos instituto leidžiamas žurnalas „Informatikos olimpiados“.