PDF studijoms naudingi el. ištekliai

Elektroninės knygos lietuvių kalba


KU ebooks – VK prenumeruoja tik dalį knygų.  Nuotolinė prieiga

Pavyzdžiui:
Disleksija: nuo įvertinimo iki įveikos
Disleksijos archipelaga
Mokinių fizinio aktyvumo edukacija
Patirtinis ugdymas(-is) vaikystėje: šiuolaikinės medijos ir informacinių komunikacinių technologijų galimybės
Pozityvumas socialiniame darbe
Socialinis darbas su vaikais, patyrusiais seksualinę prievartą


VDU elektroninės knygos  – VK prenumeruoja tik dalį knygų, yra ir atviros prieigos knygų.  Nuotolinė prieiga

Pavyzdžiui:
Morfonotaktikos įsisavinimas: ilgalaikiai ir eksperimentiniai lietuvių vaikų kalbos tyrimai: mokslo studija, 2020
Muzikinis ugdymas – dvasinių vertybių sklaidos veiksnys
Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę: monografija, 2020
Tiriamųjų projektų rašymo pagrindai: metodologinis požiūris
Vadovavimas ir auklėjimas: kartu ar atskirai?
Vaikų ir paauglių psichopatologija


Vitae litera el. knygos – VK prenumeruoja tik dalį knygų (sąrašas)Nuotolinė prieiga

Pavyzdžiui:
Virtualusis mokymasis. Teorija ir praktika
Pagyvenusių žmonių sveikatos priežiūra
Paliatyviosios pagalbos teikimo namuose rekomendacijos
Šeimos medicinos pagrindai: praktiniai įgūdžiai
Bendruomenės sveikata ir gerovė


KVK e-knygos – prisijungimo duomenys  Moodle Bibliotekos skiltyje

Pavyzdžiui:
Kai atgyja lėlės
Specialiojo ugdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje
Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas
Vaiko sveikatos priežiūra
Žaidimo džiaugsmas


VU elektroninės knygos  – atvira prieiga

Pavyzdžiui:
Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas: metodinė priemonė studentams
Kalbos normos praktika: mokomoji knyga
Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija
Oratorystes menas


VGTU el. knygos – VK prenumeruoja tik dalį knygų (sąrašas).  Nuotolinė prieiga

Pavyzdžiui:
Buivydienė, V., Kirvaitis, R., Rutkienė, L. ir  Vladarskienė, R. (2019). Akademinė ir profesinė kalba: tekstų ypatybės ir kūrimas: vadovėlis.
Monginaitė, L. (2010).  Bendravimo psichologija.
Pruskus, V. (2012). Smurto fenomenas mokykloje. Komunikacija, sklaida, prevencija


KTU elektroninės knygos  – VK prenumeruoja  (sąrašas),  prisijungimo duomenys  Moodle Bibliotekos skiltyje

Pavyzdžiui:
Janiūnaitė, B. (2019). Edukacinių inovacijų diegimo atvejai: mokomoji knyga.
Jucevičius, R., Šiugždinienė, J. ir Jucevičienė, P. (2017). Sumanioji socialinė sistema: mokslo darbai


MRU elektroninės knygos  – atvira prieiga, sąrašas

Pavyzdžiui:
Visos dienos mokykla: modeliai ir įgyvendinimo prielaidos (2019)
Dudaitė, J.(2019). Suaugusiųjų gebėjimai, mokymasis ir darbo rinka. Tarptautinio EBPO PIAAC tyrimo rezultatų apžvalga: mokslo studija.
Raižienė, S. (2018). (Ne )motyvuojantis mokytojo elgesys: kuo tai (ne)naudinga mokiniams: mokslo studija.
Dudaitė, J. (2015). Verslumo ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose:mokslo studija.
Andrijauskaitė, L. (2015). Socialinių paslaugų sistema Lietuvos viešojo valdymo modernizavimo kontekste:  daktaro disertacija.
Gražulis, V. (2015). Žmogiškųjų išteklių valdymas: vadovėlis.
Žukauskienė. R. (2015.) Pozityvi jaunimo raida Lietuvoje: mokslo studija
Česnuitytė, V. (2014). Lietuvos šeima: socialinių saitų perspektyva.
Gaižauskaitė, I. (2014). Socialinių tyrimų metodai: apklausa.
Petrauskienė, A. (2013). Mokyklos sveikatos ugdytojų vaidmenys: mokslo studija.


 

Elektroninės knygos užsienio kalbomis


eBooks on EBSCOhost –  knygos (įvairios mokslo sritys).  Nuotolinė prieiga

Pavyzdžiui:
Stoltz, D., &  Czarnecki E. (2013). Every Child Ready for Shool: Helping Adults Inspire Young Children to Learn.
Shaughnessy, M. F., & Kleyn, K. (2012).  Handbook of Early Childhood Education.
Cohen, L., & Waite- Stupiansky, S. (2013). Learning Across the Early Childhood Curriculum.
Miller, S. (2012). Theory of Mind: Beyond the Preschool Years.
Suggate, S., & Reese E. (2012). Contemporary Debates in Childhood Education and Development.
Sutterby, J. (2012). Early Education in a Global Context.
Macintyre, Ch. (2011). Understanding Babies and Young Children from Conception to Three: A Guide for Students, Practitioners and Parents. 


Atviros prieigos duomenų bazės:

DOAB – atviros prieigos knygų katalogas (įvairios mokslo sritys, menai)
The National Academies Press – knygas galima atsisiųsti PDF formatu (užsiregistravus) arba skaityti online
Open text library – atvira prieiga


 

Žurnalai duomenų bazėse


EBSCOhost – moksliniai straipsniai (įvairios mokslo sritys). Nuotolinė prieiga

Taylor & Francis online – moksliniai straipsniai (įvairios mokslo sritys). Nuotolinė prieiga

Emerald insight – moksliniai straipsniai (įvairios mokslo sritys)

DOAJ – didžiausia recenzuotų atviros prieigos mokslinių straipsnių talpykla (įvairios mokslo sritys)

Oxford Journals Open Access – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys)

Wiley Open Access Journals – atviros prieigos žurnalai (įvairios mokslo sritys)


 

Atviros prieigos Lietuvos ištekliai


https://www.smm.lt/   /   –  šiame puslapyje skelbiama teisės aktai, ugdymo programos, netradicinis ugdymas, švietimo pagalba mokytojams, tėvams, studentams.

http://sppc.lt/  –  prieiga – visų studijų programų studentams prie specialiosios pedagoginės, specialiosios psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemos. Skelbiami metodiniai bei kiti  aktualūs informaciniai leidiniai.

https://wwCw.ssinstitut.lt/ atvira prieiga prie projektų, mokymų, leidinių, straipsnių, kuriuose  pateikiami pozityvios tėvystės, asmenybės santykių ugdymo bei krizių prevencijos aspektai.

https://sodas.ugdome.lt/       – prieiga pradinio ugdymo studijų programos studentams : bendrosios programos,  bendrieji ugdymo planai, didaktikos, metodinės priemonės.

https://www.ikimokyklinis.lt/ –  prieiga prie ikimokyklinio ugdymo projektų, straipsnių, renginių.

https://www.lgki.lt/   – atvira prieiga, lietuvių – gestų kalbos studijų programos studentams, prie rengiamų žodynų, metodinių priemonių.