Buhalterinė apskaita

Lietuvos svetainės
Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijų“ savaitraštis leidžiamas nuo 1998 m. Jis skirtas įmonių ir įstaigų vadovams, buhalteriams, finansininkams, auditoriams, individualia veikla besiverčiantiems asmenims, visiems, kam rūpi apskaita, mokesčiai ir auditas. Nedidelių įmonių savininkams, ūkininkams, individualiai dirbantiems asmenims „Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos“ – tarsi parankinė knyga, kadangi čia skelbiama jiems aktuali ir koncentruota informacija.Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Nuo 2016-01-01 trys biudžetinės įstaigos (Audito ir apskaitos tarnyba, Turto vertinimo priežiūros tarnyba ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos) reorganizuotos į naują biudžetinę įstaigą – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriai perėjo visos minėtų trijų institucijų teisės ir pareigos.Buhalterinės apskaitos įmonės Lietuvoje Buhalterinių įmonių Lietuvoje sąrašas.Euro ir užsienio valiutų santykiai Kasdien skelbiami euro ir užsienio valiutų santykiai (skelbia Europos Centrinis Bankas).Lietuvos auditorių rūmai Lietuvos auditorių rūmų veikla: Tarptautinės buhalterių federacijos patvirtintų Tarptautinių audito ir kitų profesinių standartų, Buhalterių profesionalų etikos kodekso vertimas bei aiškinimas ir audito atlikimo metodikos rengimas; Kvalifikacinių auditoriaus egzaminų organizavimas; Auditoriaus pažymėjimų išdavimas; Auditorių kvalifikacijos kėlimo kursų ir auditoriaus padėjėjų mokymų organizavimas; Auditorių ir audito įmonių veiklos priežiūra; Įmonių įrašymas į audito įmonių sąrašą, audito įmonių išbraukimas iš audito įmonių sąrašo; Auditorių interesų gynimas ir atstovavimas valstybinės valdžios ir valdymo institucijose; Pasiūlymų dėl teisės aktų, reglamentuojančių auditą ir apskaitą, teikimas.Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija LBAA vizija – profesionali apskaita. Misija – teikti visuomenei kokybiškas profesines paslaugas, kelti apskaitos specialistų žinių lygį.Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas.Tarptautiniai apskaitos standartai Svetainėje „EUR-Lex“ 24 oficialiosiomis ES kalbomis suteikiama nemokama prieiga prie: autentiško Europos Sąjungos oficialiojo leidinio; ES teisės (ES sutarčių, direktyvų, reglamentų, sprendimų, konsoliduotų teisės aktų ir t. t.); parengiamųjų aktų (teisės aktų pasiūlymų, ataskaitų, žaliųjų ir baltųjų knygų ir t. t.); ES teismų praktikos (sprendimų, nutarčių ir t. t.); tarptautinių susitarimų; ELPA dokumentų; ES teisės aktų santraukų, kuriose paprasta kalba paaiškinamos politinės teisės aktų aplinkybės; kitų viešų dokumentų.Verslo apskaitos standartai 2016 Anaujinta elektroninė knygos „Verslo apskaitos standartai 2016“ versija.Vidaus auditorių asociacija Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus. Pagrindiniai tikslai – propaguoti vidaus auditoriaus ir susijusias profesijas, skatinti taikyti tarptautinius profesinės praktikos standartus, teikti metodinę ir praktinę pagalbą nariams, rūpintis narių kvalifikacijos kėlimu, atstovauti nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei atlikti kitas įstatuose numatytas veiklas.