Džiaugiamės pranešdami, kad Vilniaus kolegijai suteikta laikina prieiga prie „Education Source Ultimate“ duomenų bazės EBSCO platformoje iki 2023 m. gruodžio 21 dienos.

„Education Source Ultimate“ yra išsami švietimo informacijos šaltinių duomenų bazė, kuri apima beveik 2 500 žurnalų ir daugiau nei 500 monografijų bei knygų, įskaitant daugiau nei 1 000 aktyvių pilno teksto žurnalų. Duomenų bazė taip pat suteikia prieigą prie ataskaitų, statistinių metraščių, švietimo testų, konferencijų medžiagų ir daug kitų švietimo šaltinių. „Education Source Ultimate“  yra žinių rinkinys apie švietimą kiekviename lygmenyje, nuo ankstyvojo vaikystės iki aukštojo mokslo, taip pat daugiakalbį švietimą, sveikatos švietimą ir mokymo proceso metodus. Duomenų bazės temos taip pat apima: suaugusiųjų švietimą, palyginamąją pedagogiką, magistrantūros studijas, nuotolinį mokymąsi, švietimo technologijas, pradinį mokymą, aukštąjį mokslą, mokymo priemones, religinį švietimą, daugiakultūrį švietimą, mokytojo-tėvų santykius, mokyklų administraciją, švietimo politiką, socialinius klausimus, specialųjį švietimą, mokymo metodus, mokytojų švietimą, profesinį mokymą ir daugelį kitų temų.

Laikinoji prieiga suteikia galimybę gilintis į švietimo temas ir panaudoti įvairius šaltinius studijų bei mokslo darbams. Naudokitės šia galimybe iki 2023 m. gruodžio 21 dienos ir praplėskite savo švietimo žinias!

Nuoroda į duomenų bazę: Education Source Ultimate