Duomenų bazių prenumerata EBSCO platformoje pratęsta iki 2023 m. gruodžio 31 d. Prenumeruojamų duomenų bazių paketą papildė dvi duomenų bazės: MEDLINE Ultimate ir Computers & Applied Sciences Complete.

MEDLINE Ultimate  (tinka SPF studijų programoms ir Veterinarijos studijoms) – įrodymais pagrįsto ir recenzuojamo turinio, geriausių biomedicinos žurnalų duomenų bazė, skirta medicinos specialistams, studentams ir mokslininkams. Duomenų bazėje yra daugiau nei 2800 viso teksto žurnalų, iš kurių 1650 žurnalų yra ne atviros prieigos, 1550 indeksuojami Web of Science arba Scopus duomenų bazėse.
Temos: bendroji medicina, sveikata, farmakologija, neurologija, molekulinė biologija, genetika, genomika, histologija, mikrobiologija, anatomija, veterinarijos medicina,  ir kitos medicinos mokslo sritys.

Computers & Applied Sciences Complete  (tinka EIF studijų programoms) – viso teksto leidinių duomenų bazė, apimanti kompiuterijos, technologijos ir inžinerijos disciplinas. Duomenų bazėje yra daugiau nei 1330 viso teksto žurnalų, iš kurių 345 žurnalų yra ne atviros prieigos, 260 indeksuojami Web of Science arba Scopus duomenų bazėse.
Temos: informatika, informacinės sistemos, telekomunikacijos, kompiuterija, Inžinerija, elektronika ir IT temos.

Nuotolinė prieiga (pvz., iš namų) prie duomenų bazių galima prisijungus per VPN .