Vilniaus kolegijos bendruomenei iki 2023 m. sausio 3 d. suteikta laikina prieiga prie keturių papildomų EBSCO duomenų bazių: CINAHL Ultimate,  MEDLINE Ultimate, Applied Science & Technology Source Ultimate, CAB Abstracts with Full Text. 

Nuotolinė prieiga (pvz., iš namų) prie duomenų bazių galima prisijungus per VPN .

 

Duomenų bazių aprašymas


CINAHL Ultimate – pati išsamiausia slaugos ir sveikatos tyrimų duomenų bazė, kurioje indeksuojama daugiau nei 5500 žurnalų ir yra daugiau nei 7 milijonai įrašų su archyvais nuo 1937 m. Duomenų bazėje prieinami daugiau nei 1800 viso teksto žurnalai, iš kurių per 900 yra ne atviros prieigos žurnalai.

Temos: slauga, biomedicina, alternatyvioji medicina ir kiti sveikatos mokslai.


MEDLINE Ultimate – įrodymais pagrįsto ir recenzuojamo turinio, geriausių biomedicinos žurnalų duomenų bazė, skirta medicinos specialistams, studentams ir mokslininkams. Duomenų bazėje yra daugiau nei 2800 viso teksto žurnalų, iš kurių per 1600 žurnalų yra aktyvūs ne atviros prieigos žurnalai.

Temos: bendroji medicina, sveikata, farmakologija, neurologija, molekulinė biologija, genetika, genomika, histologija, mikrobiologija ir daugelis kitų medicinos mokslo sričių.


Applied Science & Technology Source Ultimate – duomenų bazė, siūlanti platų viso teksto ir indeksuoto turinio asortimentą, apimantį platų taikomųjų mokslų ir skaičiavimo disciplinų spektrą – nuo akustikos iki aeronautikos, nuo neuroninių tinklų iki branduolinės inžinerijos. Duomenų bazėje yra daugiau nei 2 000 viso teksto žurnalų, iš kurių per 780 yra ne atviros prieigos žurnalai ir per 600 recenzuojamų ne atviros prieigos viso teksto žurnalų.

Temos: aviacija, žemės ūkio inžinerija, chemijos inžinerija, informatika, genetika, hidroponika, mechanikos inžinerija, farmakologija, robotika, programinės įrangos kūrimas.


CAB Abstracts with Full Text – duomenų bazės turinys parengtas bendradarbiaujant su CABI ekspertais, suteikia prieigą prie pasaulio taikomosios gyvybės mokslų literatūros. Duomenų bazėje yra daugiau nei 1 200 aktyvių viso teksto žurnalų.

Temos: žemės ūkis, aplinka, maisto mokslas, žmonių sveikata, mikologija, mityba, augalų mokslai, veterinarijos mokslai.