2022 m. birželio 6-10 dienomis Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė pagal Erasmus+ programą dalyvavo personalo mokymų savaitėje Amerikos universitete Bulgarijoje (American University in Bulgarija – toliau AUBG).

AUBG, pernai atšventęs įkūrimo 30-metį, vadovaujasi laisvųjų menų švietimo modeliu, kur pabrėžiamas visapusiškas žmogaus ir jo asmenybės lavinimas. Šis modelis yra plačiai taikomas JAV universitetuose ir kolegijose, o AUBG diplomas pripažįstamas tiek JAV, tiek ES.

Mokymai vyko AUBG universitetiniame miestelyje, kurį sudaro mokslo ir mokymo centras, biblioteka, studentų bendrabučiai, studentų centras, t.y. 5 pastatai su puikiai įrengtomis auditorijomis ir kabinetais, pavydėtinos kokybės teatro ir sporto salėmis, kavinėmis, patogiomis darbo bei laisvalaikio zonomis.

Mokymų savaitės metu dalyviai pristatė save ir savo mokymo įstaigas, dalijosi profesine patirtimi,   diskutavo apie skaitmeninio amžiaus iššūkius universitetams, apie ypatingas darbo sąlygas pandeminiu metu.

Ypač naudingi buvo vizitai į AUBG Panitzos biblioteką, kurio kolektyvą sudaro 11 entuziastingų aukštos kvalifikacijos specialistų. Susipažinta su AUBG bibliotekos struktūra ir strategija, su teikiamomis paslaugomis mokslininkams ir tyrėjams bei nuotoliniu būdu teikiamomis paslaugomis. Aptartos informacinio raštingumo problemos, fondo anglų kalba komplektavimo ypatumai.

Įdomi kultūrinė ir socialinė programa suteikė galimybę mokymų dalyviams praplėsti akiratį, susipažinti tiek su bulgarų tautine kultūra, tiek su bulgarų kalbos pagrindais.

Erasmus+  personalo mokymo savaitė buvo puiki galimybė susitikti ir diskutuoti su kolegomis iš kitų šalių akademinių institucijų, įgyti naujos tarptautinės patirties ir naujų žinių, galimybė patobulinti profesines kompetencijas.