Nuo 2022 m. Vilniaus kolegijos biblioteka prenumeruoja naują duomenų bazę – Wiley Online Library. Šioje duomenų bazėje prenumeruojame įvairių mokslų Wiley leidyklos žurnalų kolekciją, kurioje VIKO vartotojai turi prieigą prie 1430 viso teksto žurnalų, iš kurių 1267 indeksuojami Web of Science (WoS)  ir 1265 Scopus duomenų bazėse.

Žurnalų sąrašas

Prisijungimas:
Wiley Online Library  – jungiantis iš VIKO IP adresų (pvz., fakulteto, bendrabučio).
Nuotolinė prieiga – jungiantis ne iš VIKO IP adresų (pvz., iš namų).

P.S. Jungiantis nuotoliniu būdu (ne iš VIKO IP adresų) straipsnius galima skaityti, bet PDF failo skaityti ar išsisaugoti kol kas negalima. Ši problema yra sprendžiama.