Duomenų bazių prenumerata EBSCO platformoje pratęsta iki 2022 m. gruodžio 31 d. Prenumeruojamų duomenų bazių paketą papildė dvi duomenų bazės: Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate.

Academic Search Ultimate (tinka visoms studijų programoms) – didesnė Academic Search Complete duomenų bazės versija, kurią papildo daugiau nei 3000 viso teksto žurnalų kolekcija. Ši daugiadalykinė akademinė duomenų bazė apima įvairiausius mokslus: socialinius, humanitarinius, švietimą, kompiuterių, inžineriją, fiziką, chemiją, kalbą ir kalbotyrą, meną ir literatūrą, mediciną, etnines studijas, veterinariją ir pan.

Business Source Ultimate (tinka EKF ir VVF studijų programoms bei kitų fakultetų studentams, ieškantiems informacijos verslo ir ekonomikos temomis) – verslo duomenų bazė, kurioje yra visas Business Source Complete turinys ir papildomai pateikta daugiau nei 1 400 viso teksto verslo žurnalų kolekcija, kuri apima apskaitą, administravimą, bankininkystę, ekonomiką, finansus, žmogiškuosius išteklius, vadybą, rinkodarą ir daug daugiau temų.

Academic Search Ultimate ir Business Source Ultimate privalumai:

  • daugiau viso teksto recenzuojamų žurnalų (papildomai 3 400 žurnalų),
  • daugiau SCOPUS® ir Web of Science indeksuojamų viso teksto žurnalų,
  • daugiau tarptautinių žurnalų iš Europos, Azijos, Afrikos, Okeanijos ir Lotynų Amerikos.

Prisijungimas:
EBSCO host – jungiantis iš VIKO IP adresų (pvz., fakulteto, bendrabučio).
Nuotolinė prieiga – jungiantis ne iš VIKO IP adresų (pvz., iš namų).