Sveikiname visus I kurso studentus prisijungus prie Vilniaus kolegijos bendruomenės ir kviečiame naudotis bibliotekos paslaugomis.

TAISYKLĖS. Prašome susipažinti su Naudojimosi VK bibliotekos paslaugomis taisyklėmis.

REGISTRACIJA. Vilniaus studentų ir darbuotojų duomenys automatiškai įtraukiami į bibliotekos informacinę sistemą, todėl vartotojui papildomai registruotis nereikia. Vartotojai aptarnaujami su Lietuvos studento pažymėjimu, asmens tapatybės kortele ar kitu asmens dokumentu.

DARBO LAIKAS, KONTAKTAI. Kiekvieno fakulteto bibliotekos darbo laikas, lokacija ir kontaktai yra skirtingi, juos galite sužinoti bibliotekos interneto puslapyje.

INFORMACIJOS IŠTEKLIAI (knygos, periodiniai leidiniai, elektroniniai ištekliai ir t. t.). VK biblioteka siūlo įvairius informacijos šaltinius: spausdintas ir elektronines knygas, spausdintus ir elektroninius periodinius leidinius,  tarptautines duomenų bazes, kuriose surasite tūkstančius mokslinių straipsnių, knygų, apžvalgų, ataskaitų, video bei muzikinių įrašų ir pan.

INFORMACIJOS PAIEŠKA. Informacijos paiešką galite atlikti VK virtualioje bibliotekoje  pagal pasirinktus kriterijus: autorių, pavadinimą, temą ir t.t.  VK virtualioje bibliotekoje paieška atliekama vieno langelio principu, todėl paiešką galėsite atlikti tiek spausdintuose, tiek elektroniniuose ištekliuose. Kaip atlikti paiešką, Elektroninių išteklių paieška Virtualioje bibliotekoje (video)

LEIDINIŲ SKOLINIMAS. Leidinių skolinimo terminai yra skirtingi: nuo 1 dienos iki 6 mėnesių (semestro). Vienetinės ir ypač paklausios knygos į namus neišduodamos, skaitomos tik vietoje, retais atvejais skolinamos nakčiai arba savaitgaliui. Leidinių skolinimo terminus galite sužinoti VK virtualioje bibliotekoje  (po knygos aprašu nurodyta Vietos ir užsakymai). Periodiniai leidiniai (laikraščiai, žurnalai ir kt.) į namus neišduodami, išskyrus išimtinius atvejus (klausti bibliotekininko).

LEIDINIŲ GRĄŽINIMAS. Knygas reikia grąžinti fakulteto bibliotekai, kurioje jas paėmėte. Leidinius privaloma grąžinti nustatytu laiku, o jei leidinys dar reikalingas – terminą pratęsti.

LEIDINIŲ UŽSAKYMAS. Leidinius galite iš anksto užsakyti nuotoliniu būdu, prisijungę prie savo paskyros VK virtualioje bibliotekoje.  Kaip užsakyti knygas prisijungus prie Virtualios bibliotekos (video), kaip užsakyti knygas prisijungus prie bibliotekos elektroninio katalogo (video)

SKOLINIMOSI TERMINO PRATĘSIMAS. Leidinio skolinimo terminą galite pratęsti nuotoliniu būdu prisijungę prie savo paskyros Virtualioje bibliotekoje (kaip prisijungti prie paskyros (video)), atėję į biblioteką, paskambinę ar parašę savo fakulteto bibliotekos darbuotojams. Pratęsimas nėra ribojamas tol, kol leidinio neužsakė kitas vartotojas. Vienetinių (skaityklos) leidinių skolinimo terminas nepratęsiamas.

DELSPINIGIAI. Negrąžinus leidinių nustatytu laiku mokami delspinigiai:
0,03 Eur už kiekvieną uždelstą d. d., kai dokumentas paskolintas mėnesiui ir ilgiau;
0,10 Eur už kiekvieną uždelstą d. d., kai dokumentas paskolintas trumpiau nei mėnesiui;

Delspinigiai mokami į VK atsiskaitomąją sąskaitą. Bankinius pavedimus rekomenduojama atlikti, kai sukaupta ne mažesnė kaip 2 Eur suma.

MOKYMAI. Biblioteka siūlo nuotolinius  mokymus, kviečia registruotis grupės mokymams, taip pat nuolat teikia individualias konsultacijas.