Primename, kad pasibaigus mokslo metams, reikia atsiskaityti su biblioteka – grąžinti bibliotekos leidinius, sumokėti susikaupusius delspinigius ir atsiskaityti už pamestus ar sugadintus leidinius.

Jei neturite galimybės grąžinti knygas šiais mokslo metais, susisiekite su savo fakulteto bibliotekos darbuotojais dėl knygų grąžinimo termino pratęsimo iki rugsėjo mėnesio (išskyrus absolventus).

Baigiant studijas Vilniaus kolegijoje absolventai turi atsiskaityti su biblioteka iki diplomų įteikimo, todėl prašome:

  1. Grąžinti bibliotekos leidinius. Pasitikrinti, kokias knygas esate pasiskolinę, galite prisijungę prie savo paskyros Virtualioje bibliotekoje (Kaip prisijungti prie paskyros (video įrašas)). Knygas grąžinti galite ir registruotu paštu, tuomet susisiekite su savo fakulteto bibliotekos darbuotojais ir pasitikslinkite pristatymo adresą. Siunčiant knygas privaloma apie tai informuoti darbuotojus ir vėliau pasitikrinti, ar siunta buvo pristatyta.
  2. Praradus ar sugadinus bibliotekos leidinius, pakeisti juos lygiaverčiais leidiniais (klausti fakulteto bibliotekininko).
  3. Susimokėti iki karantino laikotarpio sukauptus delspinigius už ne laiku grąžintas knygas. Pasitikrinti, ar turite sukaupę delspinigių, galite prisijungę prie savo paskyros Virtualioje bibliotekoje. Primename, kad:
  • delspinigių iki 1 Eur mokėti nereikia, juos anuliuosime.
  • maksimali mokėtina delspinigių suma yra lygi 1 BSI, tad jei sukaupėte didesnę nei 39 Eur delspinigių sumą, sumokėti reikia tik 39 Eur.
  • sumokėjus delspinigius, pavedimo kopiją privalote atsiųsti el. paštu savo fakulteto bibliotekos darbuotojams, tik tuomet jūsų delspinigiai bus panaikinti.
  • delspinigiai mokami į Vilniaus kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą:

         Bankas: AB SEB bankas
         Gavėjas: Vilniaus kolegija
         Įmonės kodas: 111965131
         Sąskaita: LT76 7044 0600 0147 2160
         Mokėjimo paskirtis: Delspinigiai bibliotekai (jūsų vardas, pavardė).

Informacija apie atsiskaičiusius studentus bus perduota fakultetų studijų skyriams.

Vartotojų aptarnavimas bibliotekose vykdomas vadovaujantis Vyriausybės nustatytais saugumo reikalavimais, todėl prašome kolegijos patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, išlaikyti saugų atstumą nuo kitų lankytojų ar darbuotojų bei laikytis nustatytų higienos reikalavimų.

Kilus neaiškumų dėl knygų grąžinimo, kreipkitės į kreipkitės į fakultetų bibliotekų darbuotojus.

Paveikslėlio šaltinis: Flaticon