Sausio 15 d. Verslo vadybos fakulteto dėstytoja dr. Keisha LaRaine Ingram sėkmingai apgynė vadybos mokslo krypties disertaciją „The impact of the higher education policy on the development of human-centric innovation ecosystems in Lithuania“  (liet. k. „Aukštojo mokslo politikos įtaka į žmogų orientuotų inovacijų ekosistemų plėtrai Lietuvoje“). Moksliniai vadovai: prof. dr. Tadas Sudnickas ir prof. dr. Alvydas Baležentis.

Disertacijoje yra vertinamas aukštojo mokslo politikos poveikis į žmogų orientuotų inovacijų ekosistemų plėtrai, taip sprendžiant poreikį, kylantį gerinant į žmogų orientuotų inovacijų ekosistemų valdymą ir jų strateginį naudojimą, siekiant sustiprinti aukštojo mokslo sektoriaus konkurencingumą.

Kviečiame skaityti:

https://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:81363830/datastreams/MAIN/content