Elektronikos ir informatikos fakulteto bibliotekoje dėstytojų leidinių paroda “Elektronikos ir informatikos fakulteto dėstytojų knygos, disertacijos, straipsniai”, skirta fakulteto gražiajam jubiliejui 65 – mečiui.

Kviečiame apsilankyti!