Baigiant studijas Vilniaus kolegijoje absolventai turi atsiskaityti su biblioteka, todėl prašome:

  1. Grąžinti visus leidinius. Pasitikrinti, kokias knygas esate pasiskolinę, galite prisijungę prie savo paskyros Virtualioje bibliotekoje (Kaip prisijungti prie paskyros (video įrašas)).
  2. Praradus ar sugadinus bibliotekos leidinius, pakeisti juos lygiaverčiais leidiniais (klausti fakulteto bibliotekininko).
  3. Susimokėti iki karantino laikotarpio sukauptus delspinigius už ne laiku grąžintas knygas. Pasitikrinti, ar turite sukaupę delspinigių, galite prisijungę prie savo paskyros Virtualioje bibliotekoje. Primename, kad:
  • delspinigių iki 1 Eur mokėti nereikia, juos anuliuosime.
  • maksimali mokėtina delspinigių suma yra lygi 1 BSI, tad jei sukaupėte didesnę nei 39 Eur delspinigių sumą, sumokėti reikia tik 39 Eur.
  • sumokėjus delspinigius, pavedimo kopiją privalote atsiųsti el. paštu savo fakulteto bibliotekos darbuotojams, tik tuomet jūsų delspinigiai bus panaikinti.
  • delspinigiai mokami į Vilniaus kolegijos atsiskaitomąją sąskaitą:

Bankas: AB SEB bankas
Gavėjas: Vilniaus kolegija
Įmonės kodas: 111965131
Sąskaita: LT76 7044 0600 0147 2160
Mokėjimo paskirtis: Delspinigiai bibliotekai (jūsų vardas, pavardė).

Informacija apie atsiskaičiusius studentus bus perduota fakultetų studijų skyriams, todėl atsiskaitymo lapelių nebereikia.