Gruodžio 5 d. EIF biblioteka dalyvavo Kalėdinėje labdaros mugėje, kuri vyko Elektronikos ir informatikos fakultete ir skirta Maltos ordino pagalbos tarnybos humanitariniams projektams. Mugės metu surinktos lėšos paaukotos Maltos ordino pagalbos tarnybai, kuri organizuoja akciją „Maltiečių sriuba 2019“. Šios akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų, senų, ligotų senolių padėtį Lietuvoje ir pagalbos jiems būtinumą. Surinktos lėšos skiriamos maltiečių globotinių maitinimui ir socialinei priežiūrai namuose.