2019 m. gruodžio 2 d.  M. Mažvydo Nacionalinėje bibliotekoje vyko jau  tradicine tapusi Lietuvos bibliotekininkų draugijos organizuojama konferencija „Biržiškos skaitymai 2019“. Šių metų tema: Bibliotekininkas – edukatorius: vaidmenys, kompetencijos ir paslaugų perspektyvos.

Konferencijoje dalyvavo ir  Vilniaus kolegijos bibliotekos atstovės: Sveikatos priežiūros fakulteto bibliotekos vedėja R. Markauskienė ir Elektronikos ir informatikos fakulteto bibliotekos vedėja N. Daškevič. Konferencija suteikė įdomios informacijos apie edukacinį bibliotekų vaidmenį ir jam įgyvendinti reikalingas kompetencijas, apie skaitmeninio ir informacinio raštingumo projektus bei patarimus kaip taikyti mąstymo modeliavimą (design-thinking) kuriant naujoves bibliotekose. (pvz.: Design thinking for libraries http://designthinkingforlibraries.com/).

Įdomią bibliotekų paslaugų perspektyvą pristatė pranešėja iš Lenkijos doc. Dorota Mołodyńska-Küntze, kalbėjusi apie judėjimą „Žmonių bibliotekos“ („Human Library“). Šiame projekte akcentuojamas bibliotekos vaidmuo telkiant žmonių bendruomenes bei skaitytojui galimybė užsisakyti žmogų pokalbiui.

Konferencijos metu įvairios Lietuvos bibliotekos pristatė įgyvendintas edukacines programas, o dalyviai galėjo iš arčiau susipažinti, atlikti užduotis „Idėjų mugėje“, taip pat balsuoti už labiausiai patikusį projektą.

Išklausyti pranešimai įrodė, kad bibliotekų paslaugos apimančios edukacines programas reikalauja išskirtinio organizavimo. Šių programų tikslas – ne tik informuoti, bet mokėti sužadinti domėjimąsi ir ilgalaikį naudojimąsi. Dalyvavimas renginyje sukėlė naujų minčių apie bibliotekos ateities vizijos kūrimo perspektyvas ir apie besikeičiančius bibliotekininkų vaidmenis akademinėje bendruomenėje.