Vilniaus kolegijos direktorė dr. Žymantė Jankauskienė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas ir vasario 25 d. pasirašė Bendradarbiavimo sutartį.

Sutartimi numatytas abipusiškai naudingas bendradarbiavimas, organizuojant ir įgyvendinant bendrus kultūrinius, edukacinius renginius, projektus ir kitas veiklas, keičiantis žiniomis ir patirtimi kultūros, švietimo, mokslo, visuomeninio gyvenimo srityse.