2018 m. lapkričio 16 d. Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos (LKBA) visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo 11 aukštųjų mokyklų bibliotekų atstovės iš Vilniaus kolegijos, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Vilniaus dizaino kolegijos, Kauno kolegijos, Kauno technikos kolegijos,  Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Panevėžio kolegijos, Alytaus kolegijos, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos ir Utenos kolegijos ir eLABa konsorciumo koordinatorius.

Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė Kristina Blaževičienė pristatė VK bibliotekos struktūrą, misiją, viziją bei ateities planus. MTF bibliotekos vedėja Virginija Pleskienė kalbėjo apie šiais metais bibliotekoje vykdomą projektą „Išskleisk skėtį knygų lietui“, kuris yra artimas pasaulyje paplitusių „Žaliųjų bibliotekų“ („Green Libraries“)  idėjai bei skatina tausoti aplinką.

Kauno kolegijos bibliotekos vadovė dr. Lina Šarlauskienė pristatė atliktą tyrimą apie kolegijų bibliotekų išteklių ir jų sklaidos kaitą per pastarąjį dešimtmetį.

Susirinkime buvo aptartas LKBA 2019 metų veiklos planas, kiti aktualūs klausimai dėl bibliotekų informacinės sistemos.

LKBA visuotinio narių susirinkimo dalyviai lankėsi Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ir dalyvavo dr. Daivos Janavičienės knygos „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“  pristatyme. Knygos pristatymas sukėlė diskusijas ir paskatino naujas partnerystės galimybes.

This slideshow requires JavaScript.