Pagrindinis renginio organizatorius – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Renginio data ir vieta. Konferencija vyks 2018 m. birželio 14–15 d.

Konferencija vyks Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5, Vilnius) ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (Saulėtekio al. 9, I rūmai, Vilnius).

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas sieja plataus komunikacijos ir informacijos temų lauko tyrimus vykdančius mokslininkus bei pedagogus. Nuo 2011 m. VU Komunikacijos fakultete organizuojama tęstinė tarptautinė mokslinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos“. Per pastaruosius kelerius metus suorganizuotos trys tarptautinės konferencijos, kuriose diskutavo pranešėjų ir dalyvių iš Jungtinių Amerikos Valstijų, Skandinavijos, Baltijos bei kitų Europos šalių.

Komunikacijos ir informacijos tyrimai padeda suprasti pokyčius, vykstančius visuomenei naudojant skaitmenines technologijas, nagrinėti, kaip individai, bendruomenės ir organizacijos konstruoja savo tapatumą bei dalijasi idėjomis, priima sprendimus, kuria naujas žinias. Tokio pobūdžio tyrimai taip pat leidžia susipažinti, kokių galimybių atsiveria ir kokių problemų kyla vykstant šiems ir kitiems komunikacijos ir informacijos procesams. Konferencijos tikslas – sutelkti komunikacijos ir informacijos mokslininkus bei specialistus iš užsienio ir iš Lietuvos diskutuoti apie tinklaveikos visuomenei reikšmingas problemas, identifikuotas atlikus komunikacijos ir informacijos tyrimus, bei apie jų sprendimą, konferencija taip pat siekiama skatinti studentų susidomėjimą moksliniais komunikacijos ir informacijos tyrimais ir įsitraukimą į juos.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas maloniai kviečia komunikacijos ir informacijos mokslininkus, dėstytojus, studentus, informacijos ir komunikacijos srityje veikiančių verslo įmonių, viešųjų institucijų (archyvų, bibliotekų, muziejų ir kt.) ir jų profesinių susivienijimų, kūrybinių industrijų atstovus, kultūros ir informacijos politikos srityse veikiančias institucijas bei specialistus dalyvauti konferencijoje.

Konferencijoje bus nagrinėjami pagrindiniai komunikacijos ir informacijos tyrimų laukai: atminties institucijų (archyvų, bibliotekų ir muziejų), kūrybinių industrijų raidos tendencijos ir veiklos naujovės, kultūros paveldo komunikacija; kultūros ir informacijos paslaugos; mokslinė ir mokslo komunikacija; korporatyvinė komunikacija; informacijos ir žinių vadyba; medijos ir leidyba; žurnalistika ir politinė komunikacija. Horizontalios diskusijos temos:

  • Socialinės tinklaveikos ir socialinių medijų įtaka (pavyzdžiui, dalyvaujamoji kultūra, dalijimosi ekonomika, socialinių medijų poveikis žiniasklaidai ir kt.) įvairioms komunikacijos ir informacijos sritims.
  • Tapatumas, vertybės ir etika, socialinė ir ekonominė gerovė tinklaveikos visuomenėje (pavyzdžiui, darnusis vystymasis, socialinė organizacijų atsakomybė, sunkiojo paveldo komunikacija, skaitmeninis paveldo grąžinimas ir kt.).
  • Informacijos ir komunikacijos procesų valdymo kaita skaitmeninėje erdvėje (pavyzdžiui, informacinių sistemų valdymas, didžiųjų duomenų valdymas bei panaudojimas priimant sprendimus ir kt.).
  • Informacijos ir komunikacijos mokslų, studijų raida, procesų ir reiškinių refleksijos ir tyrimai.

Konferencijos kalba – anglų ir lietuvių. Numatoma pranešimų trukmė – 20 min., 10 min. bus skiriama klausimams ir diskusijoms.

Daugiau informacijos apie konferenciją internete:

www.conference.kf.vu.lt

Informacija taip pat teikiama el. paštu: conference@kf.vu.lt, telefonais: 85 236 6102.

Konferencijos programą rasite:

Programa

Registracija į konferenciją:

Registracija

 

VU Komunikacijos fakulteto informacija