Gausus Vilniaus kolegijos bibliotekos darbuotojų būrys dalyvavo Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos organizuotame seminare „Informacijos ištekliai akademinei bendruomenei“, kuris vyko Kauno kolegijos bibliotekoje. Seminarą vedė Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė Lina Šarlauskienė. Ji taip pat skaitė ir du pranešimus temomis „Informacijos šaltinių paieškos sąsajos“ bei „Informacijos šaltinių naudojimas ir plagiato prevencija“. Sveikinimo žodį tarė LKBA pirmininkė Vilija Raubienė.

Pranešimus taip pat skaitė ir dvi mūsų kolegijos bibliotekos darbuotojos. Ekonomikos fakulteto bibliotekos vedėja Kristina Bleževičienė supažindino auditoriją su informacijos paieškos duomenų bazėse EBSCO, Emerald ir Taylor&Francis specifika, niuansais bei papildomomis galimybėmis. Pranešimas buvo naudingas, kadangi buvo pateikta specifinė informacija su praktiniais pavyzdžiais.

Vyriausioji bibliografė Jurga Kauzonienė skaitė pranešimą tema „Duomenų bazės Vilniaus kolegijoje 2017/2018 m.: panaudos tendencijos ir perspektyvos“. Pranešimas buvo parengtas pagal šių metų pradžioje mūsų kolegijoje vykdytą studentų apklausą apie duomenų bazes. Buvo lyginti 2015 m. ir šių metų apklausų rezultatai. Džiugu, kad vis daugiau studentų žino, kas yra mokslinės informacijos duomenų bazės ir apie tai jie sužino iš dėstytojų. Studentai vis labiau supranta, kad vienas iš pagrindinių šių duomenų bazių privalumų yra kokybiška mokslinė informacija. O didžioji dalis studentų norėtų, kad būtų vykdomi specializuoti (skirti konkrečios studijų krypties studentams) mokymai apie duomenų bazes.

Seminare pranešimus taip pat skaitė eLABA konsorciumo atstovas Linas Salelionis tema „Lietuvos informacijos ištekliai“, Lietuvos medicinos bibliotekos Mokymo išteklių skyriaus vedėja Jūratė Stukienė tema „Informacijos paieška moksliniuose medicinos informacijos šaltiniuose“, Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakulteto dekano pavaduotoja MTEPI veiklai Rimanta Pagirienė tema „Panevėžio miesto bibliotekų vartotojų pasitenkinimo bibliotekų teikiamomis e. paslaugomis tyrimas“ bei UAB „Baltijos lyderystės ugdymo instituto“ įkūrėjas Modestas Gelbūda tema „Skillsoft elektroninių knygų ir mokymų platformos“.

Seminaras buvo įdomus ir naudingas. Didžioji dalis žinių galės būti pritaikomos praktiškai, o mūsų kolegijos bibliotekininkės grįžo namo su naujomis idėjomis galvose bei pilnos įspūdžių.