2018 m. balandžio 16-20 dienomis Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto bibliotekos vedėja  Virginija Pleskienė pagal Erasmus+ programą stažavosi Lisabonos Politechnikos institute (Instituto Politecnico de Lisboa, toliau –IPL) ir dalyvavo IPL organizuotoje 18-oje tarptautinėje savaitėje.

Lisabonos Politechnikos institutą sudaro 8 mokyklos, jame studijuoja 13 tūkstančių studentų, dirba virš 1200 dėstytojų. IPL, būdama viena stipriausių Portugalijos aukštųjų mokyklų, siūlo studentams 40 bakalauro studijų programų, 46 magistro studijų programas. Be to, bendradarbiaudama su universitetais, ruošia doktorantūros studijas.

IPL ištakos siekia net XVIII-ą amžių, kai Švietimo epochos veikėjas markizas Pombalis 1759-ais metais įkūrė Komercijos mokyklą, dabar – Buhalterijos ir verslo mokykla. Dar 3 IPL mokyklos įkurtos XIX-ame amžiuje, o pati naujausia – Komunikacijos ir medijų mokykla yra įkura 1987-ais metais.

MTF bibliotekos vedėja domėjosi IPL mokyklų bibliotekomis, jų darbo organizavimo principais ir teikiamomis paslaugomis. IPL bibliotekos darbuotojos džiaugėsi nemažėjančiu studentų ir dėstytojų susidomėjimu bibliotekos ištekliais, ypatingai augančiu siūlomų virtualių paslaugų populiarumu, nuolatiniu administracijos dėmesiu bibliotekai ir finansuojamais bibliotekos leidiniais. Su Teatro ir kino mokyklos Erasmus koordinatore M. Saraiva buvo aptarti galimi tarpfakultetiniai bendradarbiavimo planai.

MTF bibliotekos vedėjos vizitas buvo įdomus ir naudingas, padėsiantis išplėsti fakulteto tarptautinį bendradarbiavimą ir tobulinti bibliotekos darbą.