Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarptautinė konferencija „Kartu mes kuriame ateitį“ vyko balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Seime III-uose rūmuose. Konferencijoje nagrinėta Lietuvos ir pasaulio bibliotekų dinamiškumo tendencija, tobulėjančios informacinės ir komunikacinės technologijos, bibliotekų veiklos pokyčiai, nauji profesiniai iššūkiai ir kiti klausimai. Pranešimus skaitė Lietuvos ir užsienio bibliotekų atstovai.

IFLA (Tarptautinės bibliotekų ir bibliotekinių organizacijų federacijos) atstovė Kristine Paberze pristatė projektą „Pasaulio bibliotekų žemėlapis“ (Library map of the World), kuris apima bibliotekų statistinius rodiklius iš viso pasaulio.

Pranešėjos iš Latvijos Ilona Skorogihina ir Estijos Krista Visa pristatė su kokiais naujais iššūkiais susiduria bibliotekos ir kaip joms sekasi juos įveikti. Taip pat buvo kalbama apie vykdomų projektų įvairovę ir naujas paslaugas bibliotekose.

Konferencijos metu buvo išklausyti keli pranešimai apie bibliotekų svarbų vaidmenį užtikrinant laisvą prieigą prie informacijos ir pasaulinio paveldo bei patarimai kaip neatsilikti nuo kintančių technologijų. Pristatytas bendradarbiavimo projektas bibliotekose, įvairių socialinių sluoksnių integracija skatinant mokymąsi visą gyvenimą.

Marius Jovaiša, knygos „Neregėta Lietuva“ autorius, kalbėjo apie kiekvieno žmogaus indėlį garsinant Lietuvą bei padovanojo bibliotekoms savo išleistą fotoalbumą. SPF biblioteka taip pat gavo vieną fotoalbumo „Neregėta Lietuva“ egzempliorių.