2018 m. balandžio 9-13 d. Ekonomikos fakulteto bibliotekos vedėja Kristina Blaževičienė pagal Erasmus+ personalo mobilumo mokymams programą lankėsi Oulu kolegijoje, Suomijoje.

Oulu kolegija yra viena didžiausių kolegijų Suomijoje, kurioje vykdomos įvairių mokslo sričių studijos: verslo, inžinerijos, sveikatos ir socialinės priežiūros, informacijos ir komunikacijos technologijų, medijų ir vaizduojamųjų menų, natūraliųjų išteklių bei profesijos mokytojų rengimo. Kolegijoje studijuoja apie 9000 studentų, iš kurių 300 atvyksta studijuoti pagal studentų mainų programas. Kolegija turi 4 bibliotekas, bibliotekos vadovė yra Minna Koistinen.

EKF bibliotekos vedėja dalyvavo Oulu kolegijoje surengtoje tarptautinėje savaitėje, į kurią atvyko 150 dalyvių iš 22 šalių. Tarptautinės savaitės metu buvo aplankytos kolegijos fakultetų bibliotekos, bendraujama su bibliotekos direktore, vedėjomis ir kitais bibliotekų darbuotojais. Susitikimų metu susipažinta su bendrais bibliotekos veiklos organizavimo principais, atskirai aptarta ir diskutuota apie elektroninių informacijos išteklių įsigijimą, OULU kolegijos virtualiosios bibliotekos paslaugas ir sprendimus, virtualius informacijos išteklių vadovus ir nuotolinių paslaugų galimybes. Bibliotekos vedėja dalyvavo įvairiuose renginiuose, klausėsi paskaitų, taip pat aplankė Oulu viešąją biblioteką.

Nuotraukų galerija Oulu kolegijos interneto svetainėje