Žodynai, žinynai

Lietuvos ir su Lietuva susijusios svetainės Tipas
 Kalbų žodynas


Enciklopedinis kompiuterijos žodynas


 Kalbų žodynas
Lietuvių kalbos žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių mokslo kalbos tekstynas (CorALit)


Lietuvių-anglų kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių-anglų-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių-anglų-vokiečių kalbų žodynai  Kalbų žodynas


Lietuvių-lenkų-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių-prancūzų-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių-rusų-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių-vokiečių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvių-vokiečių-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Lietuvos vietovardžiai


Literatūros terminų žodynėlis


Lotynų-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Pasaulio vietovardžių žodynas


Socialinės apsaugos terminų žodynas


Tarptautinių žodžių žodynas


Tarptautinių žodžių žodynas


Universalus žodynas  Kalbų žodynas


Žemaičių-lietuvių kalbų žodynas  Kalbų žodynas


Žemėlapis REGIA


 

Užsienio svetainės Tipas


 Kalbų žodynas
 Kalbų žodynas


 Kalbų žodynas


 Kalbų žodynas


 Kalbų žodynas


 


 Kalbų žodynas


 Kalbų žodynas
 Kalbų žodynas


 


 Kalbų žodynas


 Kalbų žodynas