2017 m. vasario 10 d. Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Technikos ir dizaino fakultete įvyko Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacijos visuotinis susirinkimas. Susirinkimo metu pristatytos LKBA 2016 m. metinės ir finansinės veiklos ataskaitos bei  2017 m. veiklos plano projektas; išrinktas naujas LKBA pirmininkas, taryba ir revizorius. Susirinkime dalyvavo Eleonora Dagienė, VGTU leidyklos „Technika“ direktorė, kuri pristatė VGTU el. knygų portalo galimybes ir naujienas. Linas Salelionis pateikė informaciją apie eLABa konsorciumo veiklą, atsakė į iškilusius klausimus. Pasibaigus susirinkimui Lietuvos kolegijų bibliotekų atstovai buvo supažindinti su  Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos Technikos ir dizaino fakulteto biblioteka.